Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

16 YASAMAL IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 30
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏHƏRRƏMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ  16811

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QƏDİRLİ   ERKİN   TOĞRUL 1257
VƏLİYEVA   NİSƏXANIM   YAQUB 590
BABAYEV   FƏXRƏDDİN   SƏMƏDDİN 448
SADIQOV   BABƏK   İSMAYIL 404
MƏLİKƏLİYEV   XANMİRZƏ   XANBALA 317
KƏRİM   TUFAN   CAMAL 259
SƏMƏDOV   SUDEİF   SİYAB 109