Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

121 LAÇIN SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 100
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 100
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 FƏRƏCOV NAZİM FƏRƏC  16659

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
CƏBRAYILOV   ORXAN   ƏFQAN 2633
İSMİXANOVA   GÜNEL   İLDIRIM 2382
İLYASOV   MAYİL   İSMAYIL 1746