Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

114 ŞƏKI KƏND BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 41
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 41
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD  7485

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
RASULOV   RAFİQ   ABDULƏLİ 2883
KƏRİMOV   ƏVƏZ   SÖHRAB 1601
MƏMMƏDOV   HİKMƏT   MUSTAFA 1021
SƏMƏDOV   TELMAN   ƏHƏD 1004
SEYİDOVA   ŞƏRQİYYƏ   ƏBÜLFƏT 710