Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

113 ŞƏKI ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 27
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 22
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL  6250

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
KƏRİMOV   SAHİB   FƏRMAN 2169
İBADOV   SEYMUR   ƏLƏKBƏR 1237
HACI-ZƏKƏRYƏYEV   RÖVZƏT   TACƏDDİN 1231
İBRAHİMXƏLİLOV   QORXMAZ   YAŞAR 1147