Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

112 QAX SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 55
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 55
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD  10392

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
XƏLİLLİ   OKTAY   XALİD 4625
YUSİFOV   MƏCİD   BƏHMƏN 2775
QADAŞLI   MƏHƏMMƏD   ALLAHYAR 1176