Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

104 GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 61
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 61
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA OĞLU  11705

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
AĞAMİRLİ   MİRYAQUB   MİRİ OĞLU 2852
BAYRAMOV   MÜSƏDDİN   NƏBİ OĞLU 2154
QAFAROVA   AYBƏNİZ   BAXŞƏLİ QIZI 2056
MƏMMƏD   SAHİB   CAMAL OĞLU 1192
MƏMMƏDOV   NAZİM   HÜSEYN OĞLU 772