Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

10 BINƏQƏDI ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 36
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR  10293

NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HÜSEYNLİ   İLHAM   QƏŞƏM 1655
İBRAHİMLİ   QORXMAZ   ƏBÜLFƏZ 772
MİR-HƏSƏNLİ   ADİL   MİR-BƏDƏL 267
MƏLİKOV   TƏRLAN   ŞİRİNBALA 251
MUSAZADƏ   VAHİD   MUSA 214